Projecte al Marc del Programa Erasmus+

Objectiu

Projectes: Programa Erasmus Plus HE (Higher Education = Grau Superior)

El programa ERASMUS Plus KA1 HE és l'acrònim de: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, "Pla d'Acció de la Comunitat Europea per a la Mobilitat d'Estudiants Universitaris". Forma part del pla Erasmus Plus.

El seu objectiu és facilitar la mobilitat acadèmica dels estudiants en edat universitària dels Estats membres de la Unió Europea. A Espanya, l' Organismo Autónomo Progamas Educativos Europeos juntament amb el Servei de Programes Internacionals de Formació Professional s'encarreguen de gestionar-lo. L'agència europea, s'encarrega de la seva gestió a través de la Comissió d'Educació i Formació.

 

Pràctiques a empreses

El Centre d' Estudis professionals Jaume Viladoms ofereix la possibilitat als alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de realitzar part del període de pràctiques en empreses (Formació en Centres de Treball) a altres països de la UE.

La finalitat de l'estada és contribuir a que l'alumne s'adapti a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquirint aptituds específiques, així com millorar la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que adquireix experiència laboral.

També cal treballar amb la OLS que és la plataforma de recolzament lingüístic on s'ha de gestionar el curs que els alumnes han de fer obligatòriament.

 

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

Veure Carta Erasmus

 

Preguntes més freqüents
 

Països de destí : http://ec.europa.eu/education/resources/statistics_es

Període de la mobilitat i durada

La durada de la mobilitat és de 8 setmanes, del 03 de Juny de 2017 a l’1 d’agost de 2017. Això implica que els candidats hauran d’avançar l’avaluació final una setmana.

Destinataris

Alumnes de primer curs de grau superior interessats que compleixen els requisits de centre.

Criteris de selecció

(veure Annex 1)

Imports Beca

(veure Annex 2)

Es pot fer una mobilitat amb beca zero, es a dir, la mobilitat no té subvenció.

Documentació a aportar

  • Currículum europeu (en anglès) Currículum Europass
  • Documentació que acredita els requisits per al barem
  • Carta de sol·licitud de participació al projecte Erasmus+ que s’haurà d’enviar al correu electrònic del tutor.

Documentació per viatjar

Quan l'alumne sigui seleccionat, haurà de tenir en vigor els 2 documents següents:

Assumpció de responsabilitat

Es signarà el document d'Assumpció de responsabilitat amb el qual s'assumirà la participació al programa.

Durant l'estada s'haurà de confeccionar un registre de les despeses ocasionades durant l'estada i un altre de les activitats realitzades a l'empresa per tal de fer una memòria final a la tornada i omplir el quadern de pràctiques.

Assegurança

L'assegurança esta vinculada al Sbid,el programa de gestió de les FCT, tot i que s'ha de fer un altre d’Assistència al en viatge.

Amb el carnet jove queda coberta l'assistència en viatge i cal demanar el numero de pòlissa i fotocopia del carnet jove (tres mesos màxim) cal veure si surt a conte o veure si tenen una assistència privada familiar.

Numero de places ofertades

Una plaça per cicle, incloses al projecte Erasmus+KA103. Mobilitat per CFGS

 

Altra informació

Erasmus+. Informació general

https://youtu.be/s7C5GyGthaw?list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0

Oportunitats Erasmus+ per estudiants

https://www.youtube.com/watch?v=2ikIavSvVTE&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=1

Ponència estudiants Erasmus+

https://www.youtube.com/watch?v=hFf1Kjb6DYA&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=4