Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Anglès financer (ADGF01) FOAP 2016

REQUISITS ACCES: Nivell acadèmic o de coneixements generals, Batxillerat, o bé FP1 o una qualificació de base equivalent. Nivell professional o tècnic cal tenir prèviament un nivell bàsic de anglès i experiència professional o tècnica en matèria financera.

 

Anglès financer

(ADGF01)

 

L'atenció al client en anglès.

La presentació de productes i serveis en anglès.

Les necessitats i objectius de l'Empresa en matèria financera.

 

150 h

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere

10 h

Prevenció de riscos laborals

10 h

TOTAL HORES

170h

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Anglès financer (ADGF01) FOAP 2016 05/06/2017 a 20/07/2017 170h. de 15:00 a 20:30
dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV