Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Anglès gestió comercial (ADGX01) FOAP 2016

REQUISITS ACCES:

Nivell acadèmic: B.U.P. cursat o FP I branca administrativa

Es requereixen les dues següents condicions:

·         Experiència professional com a Secretari / a o Administratiu Comercial, i / o haver superat el curs d'ocupació d'alguna de les dues ocupacions citades.

·         Haver superat el curs específic d'anglès: Atenció al Públic o posseir coneixements d'anglès a nivell mitjà equivalent a 200 hores de formació

 

Anglès gestió comercial

(ADGX01)

Contingut teòric:
-          Gramàtica
-          Estructures Lingüística
-          Fonètica
-          Expressions i Lèxic Comercial i Empresarial
 
Continguts pràctics:
-          Donada una situació suposada de comunicació personal amb un client, identificar i practicar estructures per expressar interès, sorpresa, negació, confirmació, i indignació.
-          Donada una situació suposada de comunicació personal con un client, identificar i practicar amb les estructures per expressar opinions, de manera oral i escrita.
-          En una presumpta conversa amb un client per a resoldre una reclamació d'un cas convenientment caracteritzat.
-          Donat una comanda de compra i una factura en anglès, interpretar-los.
-   En una simulada reunió de feina amb uns clients estrangers

200 h

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere

10 h

Prevenció de riscos laborals

10 h

TOTAL HORES

220h

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Anglès gestió comercial (ADGX01) FOAP 2016 01/06/2017 a 28/07/2017 220h. de 15:00 a 20:30
dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV