Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Desenvolupament d'aplicacions web Java - Consorci 2016/2017

Objectius generals:

* Crear aplicacions web en la plataforma Java EE.

* Crear pàgines JSF.

* Desenvolupar aplicacions de perfils Webz.

* Desplegar aplicacions web en un servidor.

* Utilitzar cdi per al disseny d’aplicacions.

* Actualitzar la base de dades amb JPA.

* Validar dades mitjançant Bean Validation i conèixer la seguretat en aplicacions.

 

Continguts:

 

1. Llenguatge de programació Java

· Plataforma Java EE

· Eines de desenvolupament i servidor d’aplicacions

· Javabeans, anotacions i registre

· Model de components web

· Desenvolupament amb tecnologia Java Server Façs (JSF)

· Ús d’ajax i composició de components amb JSF

· Components JSF Apatxe Trinidad i desenvolupament movil

· Ús de CDI

· Ús de JSF i Bean validation

· Desenvolupament de servlets

· Desenvolupament amb tecnologia Java Server Page (JSP)

· Model de components EJB

· Persistència Java API

· Implementar una política de transacció

· Tecnologia web service

 

2.  Introducció a web services

· Xml

 

3. Fonaments de seguretat

· Examinar les amenaces i contramesures de seguretat en web services

· Aplicar opcions de seguretat en Java EE

· Introducció a seguretat en web services

· Seguretat en web services amb JAX-W i metre

· Autenticació en JAX-W

· Restful web services

· Jax-w web services

· Jax-rs restful web services

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Desenvolupament d'aplicacions web Java - Consorci 2016/2017 28/06/2017 a 04/12/2017 140h. de 18:00 a 21:00
dilluns, dimecres i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV