Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Gestió fiscal de l'empresa - Consorci 2016/2017

Objectius:

- Conèixer les obligacions mercantils i fiscals de les empreses.

- Conèixer els aspectes bàsics sobre fiscalitat i tributació, que seran d’utilitat en el seu entorn professional i empresarial.

- Conèixer la mecànica dels impostos més rellevants que afecten a les activitats empresarials i econòmiques.

- Preparar declaracions, liquidacions i autoliquidacions dels impostos.

- Com optimitzar la fiscalitat i com adaptar aquesta optimització a cada cas.

 

Continguts:


1. Les obligacions mercantils

2. Les obligacions fiscals

2.1. La fiscalitat i l’empresa

2.2. Primera aproximació al calendari fiscal de l’empresari

2.3. L’empresa i els impostos directes

2.4. Resum sobre la fiscalitat i la forma jurídica

2.5. Calendari i pressupost per la creació d’una empresa

2.6. Calendari d’obligacions periòdiques de l’empresa

3. Preparació de la documentació per a la liquidació d'imposats

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Gestió fiscal de l'empresa - Consorci 2016/2017 26/10/2017 a 05/12/2017 40h. de 17:45 a 21:00
dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV