Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408_1) FOAP 2016

 

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408_1)

 

MÒDULS FORMATIUS

HORES

MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d’oficina

UF0517: Organització empresarial i de recursos humans

UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l’empresa

UF0519: Gestió auxiliar de documentació economicoadministrativa i comercial

150 h

30 h

30 h

90 h

MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació

UF0520: Comunicació en les relacions professionals

UF0521: Comunicació oral i escrita en l’empresa

120 h

50 h

70 h

MF0971_1: Reproducció i arxiu

UF0513: Gestió auxiliar d’arxiu en suport convencional o informàtic

UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic

120 h

60 h

60 h

MP0384: Mòdul de pràctiques no laborals d’Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

40 h

Formació complementària

20 h

TOTAL HORES CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

450h

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408_1) FOAP 2016 02/06/2017 a 11/10/2017 450h. de 15:00 a 20:30

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV