Certificació oficial Oxford

 

 

 

 

CENTRE CERTIFICADOR OFICIAL

Oxford University Press va fer entrega a la nostra escola de la placa oficial acreditativa com a CENTRE CERTIFICADOR OFICIAL.

Les Titulacions que podran obtenir al nostre centre són:

 • A2, que equival a Cambridge KET
 • B1, que equival a Cambridge PET 
 • B2, que equival al First Certificate

 

Titulació reconeguda per la Generalitat de Catalunya, AICLES, Universitats Catalanes i Espanyoles, ERASMUS( M.E.C.), en nivells A2, B1 i B2, segons Decret EMC/122 de 23 de Gener de 2017 i publicat en el DIGC 7302 de 6 de Febrer de 2017.

L'Oxford Test of English, en cada un dels nivells, consta de quatre mòduls (Speaking, Reading, Listening i Writing) que s'han de fer en un màxim de dues hores. Durant tot l'examen l'alumne podrà veure el seu progrés, així com el temps disponible i el consumit. A més, es tracta d'un examen adaptatiu. És a dir, en funció de les respostes que es vagin donant, el nivell dels mòduls de comprensió lectora i auditiva anirà variant, per afinar el grau de dificultat i poder certificar el nivell d'anglès amb més exactitud. Això fa que, en comparació amb altres exàmens existents al mercat, sigui més precís, eficient, i ràpid (es realitza en menys temps).

 

PER QUÈ FER L' OXFORD TEST OF ENGLISH? 

Necessites acreditar el teu nivell d'anglès? La teva universitat et demana un certificat? Vas d'Erasmus? Vols avançar en la teva carrera professional?

L'Oxford Test of English:

 • Està reconegut externament per institucions educatives i certificat per la Universitat d'Oxford
 • Examina les quatre competències (Reading, Listening, Speaking i Writing) en només 2 hores.
 • L'examen consta de diversos mòduls que es poden realitzar en qualsevol ordre i combinació.
 • Es poden repetir els mòduls de manera individual i l'informe sempre mostrarà l'últim resultat.
 • Els escenaris de tasques repliquen l'ús del llenguatge habitual de la vida real tant en àmbits socials, com laborals o acadèmics; per exemple deixar un missatge de veu o respondre a un correu electrònic.

ESTRUCTURA DE LA PROVA

L'examen cobreix quatre competències: expressió oral, comprensió auditiva, expressió escrita i comprensió lectora. Els participants disposaran d'un temps límit per completar cadascuna d'aquestes tasques.

Els mòduls de comprensió lectora i auditiva són adaptables. La prova s'adapta a les respostes del subjecte, de manera que cada prova és una experiència única i motivadora.

Això fa que la prova sigui més curta i precisa que les proves lineals tradicionals.

Els mòduls d'expressió oral i escrita ofereixen proves individualitzades que han estat revisades per avaluadors amb experiència.

- Speaking (Expressió oral)

En el mòdul d'expressió oral, els examinats podran participar en una entrevista simulada, gravar un missatge de veu i respondre a preguntes de comprovació. El mòdul d'expressió oral consta de quatre parts i dura aproximadament 15 minuts.

En el mòdul d'expressió oral s'haurà de:

 • Respondre de forma adequada a les preguntes
 • Proporcionar informació real
 • Organitzar un discurs extens
 • Descriure, comparar, contrastar, especular i suggerir

- Listening (Compressió auditiva)

El material emprat en el mòdul de comprensió auditiva ha estat adaptat a partir de fonts reals. Els passatges simulen converses i discursos que se senten habitualment en diversos contextos anglòfons moderns. El mòdul de comprensió auditiva consta de quatre parts i es completa en aproximadament 30 minuts.

 • Comprensió del significat principal
 • Identificació dels detalls
 • Significat local i global
 • Identificació d'opinió i actitud
 • Comprensió de significats inferits, interacció i pragmàtica

- Reading (Compressió lectora)

Els textos i extractes utilitzats en els quatre apartats del mòdul de comprensió lectora varien en longitud i complexitat, i són tots exemples reals. El mòdul de comprensió lectora consta de quatre parts i dura aproximadament 30 minuts.

 • Lectura atenta
 • Lectura ràpida a la recerca d'informació
 • Significat concret i global
 • Inferència i deducció del significat del text
 • Actitud, opinió i propòsit de l'escriptor
 • Comprensió de referència i significat en el seu context

- Writing (Expressió escrita)

En el mòdul d'expressió escrita, els participants podran demostrar la seva precisió en el maneig de vocabulari i gramàtica, així com la capacitat per estructurar i sintetitzar textos.

Consta de dues parts i dura aproximadament 45 minuts. A la segona part, els participants poden seleccionar la tasca que millor s'adapti al seu acompliment.

Els participants hauran de ser capaços de:

 • Donar informació
 • Expressar o respondre a opinions i sentiments
 • Convidar, demanar i suggerir
 • Redactar per desenvolupar un argument
 • Redactar per persuadir o suggerir
 • Narrar i descriure

CONVALIDACIONS

* B1 convalida l’anglès del C.F. Grau Mitjà
* B2 convalida l’anglès del C.F. Grau Superior

 

DATES DE LES PROVES

06/04//2021

Horari: 15.30h

El dia de la prova caldrà presentar-se amb 10 minuts d'antelació.

INSCRIPCIONS

Fins al 26/03/2020

A la secretaria de les instal·lacions del Carrer Dr. Almera, 33.

Documentació que cal aportar:

 • Full d'inscripció complimentada
 • Fotocòpia del DNI

INFORMACIÓ I CONTACTE

Àngel Cruz: angel.cruz@jviladoms.cat

 

LINKS D'INTERÈS

http://www.oxfordtestofenglish.es/prueba-el-examen

http://www.oxfordtestofenglish.es