( PFI ) Programa de Formació i Inserció

 Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals

 

Què són?

Programes professionalitzadors no obligatoris per a joves més grans de 16 anys sense graduat en ESO. Està cofinançat per FSE-Garantia Juvenil durant tota la seva durada amb un percentatge del 91,89%.

Durada:

El curs té una durada d’un curs acadèmic, d’octubre a juny, amb un total de 1.000 hores (820 hores +180 hores de formació en centres de treball).

Destinataris:

El col·lectiu destinatari són joves entre 16 i 21 any a l’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

 

Més informació aquí