Àrea Administrativa

 
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 

TÈCNIC EN ACTIVITATS COMERCIALS (ACO)

Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

Tota la informació del cicle aquí 


 
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

 

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES (AIF). DUAL

És competència general d'aquest tècnic superior organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental. 

Tota la informació del cicle aquí

 

 

 

ÀREA ADMINISTRATIVA