Àrea informàtica

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ  

TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (SMX)

Aquests estudis capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxa fixes i mòbils, serveis d’internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

Tota la informació del cicle aquí  

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA (ASIX) PERFIL PROFESSIONAL CIBERSEGURETAT

Aquests estudis capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i els serveis del sistema, amb la qualitat exigida i d’acord amb la reglamentació vigent. D’altra banda, es forma un professional per ser capaç d’analitzar seguretat i proposar solucions de ciberatacs detectats, reconeixent-ne l’origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat.

L’alumne treballarà a l’àrea d’informàtica d’entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, Internet i extranet).

Tota la informació del cicle aquí

 

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB (DAW)

Aquests estudis capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Tota la informació del cicle aquí

 

 

 


ÀREA INFORMÀTICA