Cicles Formatius de Grau Mitjà

 

  • TÈCNIC EN ACTIVITATS COMERCIALS (AC)

Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

Tota la informació del cicle aquí

 

  • TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (CAI)

Amb aquests estudis es poden proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn com: membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria o si s’escau, com membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

Tota la informació del cicle aquí

 

  • TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (SMX)

Aquests estudis capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxa fixes i mòbils, serveis d’internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

Tota la informació del cicle aquí

 

  • TÈCNIC EN ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (APD)

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Tota la informació del cicle aquí