Cicles Formatius

 

Els Cicles Formatius són ensenyaments professionalitzadors, que preparen per a l’exercici d’una professió determinada. S’agrupen en famílies professionals, poden ser de grau mitjà o superior i tenir una durada d’un o dos cursos acadèmics.
La seva organització és per mòduls, que s’estructuren en unitats formatives de caràcter teòric-pràctic. Els cicles inclouen pràctiques a empreses, seguides des de l’escola per un Tutor/a de pràctiques escola/empresa i avaluables dins el curs escolar.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté un títol de tècnic o tècnica.
Amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior s’obté un títol de tècnic superior o tècnica superior.

Amb els nostres Cicles obtindràs Certificats Oficials emesos per les principals companyies de software de gestió ( Cisco, Microsoft Ofice Specialist, Linux, Pue....).

També tindràs la possibilitat de gaudir de pràctiques a l'estranger i participar en el programa Erasmus.

Vies per accedir als Cicles de Formació Professional.

Organització pedagògica dels Cicles Formatius