Preinscripcions Cicles Formatius

PENDENTS DE LES INSTRUCCIONS DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

 

Per a la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de formació professional, la sol·licitud s’haurà de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un nou formulari de sol·licitud electrònica, disponible al web del Departament d'Educació durant les dates de preinscripció dels Cicles Grau Mitjà que són de l'11al 15 de maig i de Cicles Grau Superior del 29 de maig al 5 de juny.

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el tutor legal (si l'alumne és menor d'edat) o l'alumne (en cas que sigui major d'edat) s'ha d'identificar mitjançant el servei d'identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals com el DNI electrònic; en aquest cas cal tenir accés a un lector) i el número d'identificació de l'alumne (facilitat pel centre actual).

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant.

 

Enllaços: 

Tota la informació aquí

Formulari preinscripció aquí 

 

IdCat Mòbil:

Per obtenir un idCAT Mòbil, cal complir els requisits següents:

  • Ser major de 16 anys.
  • Acreditar la personalitat mitjançant un dels documents reconeguts (DNI, NIE, Passaport, document identificador d'un país de la Unió Europea o targeta de residència comunitària).

Únicament si es disposa de DNI es podrà fer el registre per internet. Si s’està en possessió de NIE, passaport o qualsevol altre document identificatiu, caldrà fer el registre presencialment en les oficines d’atenció ciutadana.

  • Informar obligatòriament d'una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d'identificació i contacte.

En donar-se d’alta a aquest servei, les dades de contacte es registren automàticament al fitxer de la “Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya”

 

Com obtenir-lo per internet?

El procés de registre en línia és accessible des de l'adreçahttps://idcatmobil.seu.cat.

L'enllaç dona accés a la pantalla d'identitats del CAOC on la ciutadania es pot donar d'alta al servei idCAT Mòbil utilitzant un altre certificat digital o bé sense aquesta certificació.

S’ha d’accedir a l’opció ‘Alta sense certificat’ per a persones que tinguin nacionalitat espanyola. Han d’acreditar la seva identitat aportant el número i la data de caducitat del DNI, data de naixement i el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) que lliura el CatSalut. 

En la pantalla següent es demanarà el telèfon mòbil, a efectes d'identificació i gestió d'avisos, així com el correu electrònic i el codi postal. Posteriorment, s'enviarà una contrasenya d'un sol ús al mòbil informant que s'haurà d'introduir per finalitzar l'alta al registre.

 

Com l'heu de fer servir?

Si voleu identificar-vos mitjançant l'idCAT Mòbil, heu d’introduir el vostre document d’identificació (DNI) i el telèfon mòbil que heu indicat. Rebreu una contrasenya al vostre telèfon mòbil per introduir-la al camp de text que es mostra a la pantalla. A partir d'aquest moment, podreu fer el tràmit o la gestió corresponent.

 

Enllaços:

Instruccions IdCat Mòbil pas a pas (descarregar pdf)