Projecte al Marc del Programa Erasmus+

Objectiu

Projectes: Programa Erasmus Plus HE (Higher Education = Grau Superior)

El programa ERASMUS Plus KA1 HE és l'acrònim de: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, "Pla d'Acció de la Comunitat Europea per a la Mobilitat d'Estudiants Universitaris". Forma part del pla Erasmus Plus.

El seu objectiu és facilitar la mobilitat acadèmica dels estudiants en edat universitària dels Estats membres de la Unió Europea. A Espanya, l' Organismo Autónomo Progamas Educativos Europeos juntament amb el Servei de Programes Internacionals de Formació Professional s'encarreguen de gestionar-lo. L'agència europea, s'encarrega de la seva gestió a través de la Comissió d'Educació i Formació.

Vídeo presentació “Pràctiques a l’estranger de l’Associació Mundus” 

AIM

Project: Erasmus Plus HE Program

The program ERASMUS Plus KA1 HE is the acronym for European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. It belongs to the program Erasmus Plus

Its aim is to ease the academic mobility of the students who belong to the European Union state members. In Spain, the organization “Organismo Autónomo

Programas Educativos Europeos together with Servei de Programes Internacionals de Formació Professional are the ones which manage it. The European Office deals with its management through the Training and Education Commission.

Vídeo  “Pràctiques a l’estranger de l’Associació Mundus”  

 

Pràctiques a empreses

El Centre d' Estudis professionals Jaume Viladoms ofereix la possibilitat als alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de realitzar part del període de pràctiques en empreses (Formació en Centres de Treball) a altres països de la UE.

La finalitat de l'estada és contribuir a que l'alumne s'adapti a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquirint aptituds específiques, així com millorar la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que adquireix experiència laboral.

Països de destí : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_es

També cal treballar amb la OLS que és la plataforma de recolzament lingüístic on s'ha de gestionar el curs que els alumnes han de fer obligatòriament.

 

International Internship

The Vocational Training Centre Jaume Viladoms offers the higher education students the possibility to take part in businesses internships in other European Union countries.

Course: Higher education vocational training course in Business and Finance         

  Higher education vocational training course in Computer Systems and Networks

  Higher education vocational training course in Childhood education

  Higher education vocational training course in Web application development 

The aim of the internship is to achieve that the students get used to the labour market claims by getting the proper skills; at the same time that they improve their economic and social knowledge of the country they stay in and get work experience.

Destination countries: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/factsheets_es

It must be said that there is the need to collaborate with the OLS, the linguistic support platform, which manages the course that the students have to do in a compulsory way

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

See Erasmus Letter

Preguntes més freqüents
 

Països de destí : http://ec.europa.eu/education/resources/statistics_es

 

Projecte 2023-2024

PROJECTE 2023-2024

Període de la mobilitat i durada

La durada de la mobilitat és de 8 setmanes: del 26 de maig de 2024 al 27 de juliol de 2024. Això implica que els candidats hauran d’avançar l’avaluació final una setmana.

Destinataris

Alumnes de primer curs de grau superior interessats que compleixen els requisits de centre.

Destinacions

 • Tipus d’empreses i allotjaments
 • Seguretat
 • Anglès acadèmic accessible
 • Diners de butxaca

Criteris de selecció

(veure Annex 1)

Imports Beca

(veure Annex 2)

Es pot fer una mobilitat amb beca zero, es a dir, la mobilitat no té subvenció.

Documentació a aportar
 • Currículum europeu (en anglès) Currículum Europass
 • Documentació que acredita els requisits per al barem.

Documentació per viatjar

Quan l'alumne sigui seleccionat, haurà de tenir en vigor els 2 documents següents:

Assumpció de responsabilitat

Es signarà el document d'Assumpció de responsabilitat amb el qual s'assumirà la participació en el programa. (vegeu Annex 3)

Memòria final

Durant l'estada s'haurà de presentar:

 • Una memòria final segons el model que adjuntarem.
 • Un vídeo explicatiu en anglès de l’experiència de l’estada.
 • Un recull de fotografies de l’estada. Aquestes fotografies han de mostrar contingut relacionat amb visites culturals i l’experiència laboral viscuda.
 • Test OLS abans i després de l’estada.
 • Qüestionari EU SURVEY.

Assegurança

L'assegurança esta vinculada al Sbid,el programa de gestió de les FCT, tot i que s'ha de fer un altre d’Assistència al en viatge.

Per a garantir tenir més cobertura proposem obtenir:

 • El carnet jove: queda coberta l'assistència en viatge. Cal demanar el número de pòlissa i fotocòpia del carnet jove (tres mesos màxim). 
 • Una assistència privada familiar.

Numero de places ofertades

Jaume Viladoms ofereix dues places per cicle (8 places en total) incloses en el Programa Erasmus+ 2023 corresponent a la subvenció del projecte: 

2023-1-ES01-KA131-HED-000117739, de mobilitats per CFGS

Procediment de sol·licitud de plaça (calendari)

 LLISTA SELECCIONATS DEFINITIVA

Setmana 23/10/2023

Tutoria col·lectiva de presentació del projecte, pressupost i calendari

Dilluns 06/11/2023

Comunicació interessats al tutor

Divendres 16/11/2023

Reunió amb interessats per explicar documentació i barems de selecció

Divendres 24/11/2023

Data límit pel lliurament de sol·licituds i documentació segons els criteris informats. Correu electrònic  al tutor 

Dilluns 11/12/2023

Publicació de llistes  dels candidats al taulell d’anuncis, web i amb correu personal a cada un dels candidats seleccionats

Dilluns 18/12/2023

Nova sessió informativa de novetats projecte amb els candidats (destinació, documents, CV Europass, assegurances, TSE, i dades personals).

Dilluns 15/01/2024

Lliurament documentació de la sessió del 18/12/23. Signar document de l'assumpció de responsabilitat (annex 2) + acceptació carta de compromís.Primer pagament reserva de plaça (300 €).

Dilluns 22/01/2024

Publicació llista definitiva dels candidats al taulell d'anuncis, web i amb correu personal a cada un dels estudiants i al tutor

Dilluns 05/02/2024

Informació als candidats seleccionats (vols i properes actuacions)

Del 05 al 09/02/2024

Inscripció dels participants en la plataforma SEPIE del projecte mobilitat (EE) i a la plataforma OLS per a la formació en la llengua anglesa

2n pagament (300 €) 

Entre març i abril

Recordatori i realització de la prova inicial d’idioma a la plataforma OLS. A partir d’aquesta prova es determina el nivell de l’alumne.

A determinar

 Entrevista via Skype amb l’empresa de pràctiques. 

A determinar

Preparació de la documentació de seguiment de pràctiques, Sbid i s’escau, assegurança de l’alumne. 


 

 

Formulari d'inscripció

Si ets alumne de 1r GS i estàs interessat en fer una mobilitat de pràctiques internacional, apunta't!

Frequent Questions

Destination countries

Mobility period and length

The mobility lasts 8 weeks during the months of June/July

Addressees

The students who are in the first year of the higher education course and fulfill the school requirements

Selection criteria

See attached file 1

Scholarship cost

See attached file 2

There is the possibility to do the mobility without scholarship, which means that it is not granted

Needed Paperwork

 • European CV (English version) Europass Curriculum Vitae
 • Documents which confirm the requirements needed for the scale
 • Involvement letter request in the Erasmus+ project, which will be sent to the tutor’s email

Paperwork to travel

Once the student has been selected, he/she must have the following two documents in force: 

Responsibility acceptance

Theresponsibility acceptance document will be signed and it involves the program involvement.

The students must prepare a record with all the internship expenses and another one with the tasks they do during this period, in order to be able to prepare a final report once they come back and fill in the internship notebook

Insurance

The insurance is linked to Sbid, the internship management program but there is the need to have travel assistance insurance.

It has to be taken into account that if the student has a youth card, there will not be the need to take out the travel assistance insurance. You must provide the school with the policy number and a youth card photocopy. Students should keep in mind if it is worth or if they have a family assistance instead.

Number of vacancies

There are two vacancies for each course involved in the project Erasmus+KA103. Mobility linked to Higher education Vocational Training students.

  

Altra informació

Erasmus+. Informació general

https://youtu.be/s7C5GyGthaw?list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0

Oportunitats Erasmus+ per estudiants

https://www.youtube.com/watch?v=2ikIavSvVTE&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=1

Ponència estudiants Erasmus+

https://www.youtube.com/watch?v=hFf1Kjb6DYA&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=4 

 

Other information

Erasmus+. General information

https://www.youtube.com/watch?v=s7C5GyGthaw&feature=youtu.be&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0

Erasmus+ opportunities for students

https://www.youtube.com/watch?v=2ikIavSvVTE&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=1

Presentation Erasmus+

https://www.youtube.com/watch?v=hFf1Kjb6DYA&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=4