Notícies

II Congrés de la formació professional a Catalunya

Assistim al II Congrés de la Formació Professional a Catalunya amb la presència entre d'altres del President de la Generalitat de Catalunya i la Ministra d'Educació i Formació Professional.

1 de Juny de 2022 | Notícies

 Assistim al II Congrés de la Formació Professional a Catalunya amb la presència entre d'altres del President de la Generalitat de Catalunya i la Ministra d' Educació i Formación Professional.

La Formació Professional és una eina estratègica i de país que ha de donar resposta flexible i de qualitat a les necessitats de persones i empreses, fomentant l’ocupabilitat, la competitivitat i la inclusió social. La Formació Professional és aquell instrument que ha de fer emergir el talent i la capacitat d’assumir reptes del nostre mercat de treball per afavorir una recuperació de qualitat i competitiva.

El II Congrés de la Formació Professional a Catalunya, és una invitació al consens per a un gran pacte social de la FP, que ampliï i desplegui aquells elements claus que actuen com a les palanques reals de la formació professional: l’orientació, la prospecció, la innovació i el treball en xarxa.