Notícies

L’Escola Jaume Viladoms Estudis professionals, autoritzada a impartir Cursos d’especialització Universitària

El centre de formació professional Jaume Viladoms de Sabadell ha estat un dels 12 centres de tota Catalunya (Entre ells, sis universitats) escollits per la realització de formacions d’alt nivell de qualificació del sector de les TIC

10 de novembre de 2021 | Notícies

Davant l’escassedat de professionals en determinats perfils digitals i en un intent de posicionar a Catalunya, i en particular a Barcelona, com a capital del talent digital, la Generalitat de Catalunya ha autoritzat la primera promoció de Cursos d’Especialització Universitària finançats pel Fons Social Europeu per formar a persones aturades en nivells 4 i 5, això vol dir, persones que tinguin, com a mínim un cicle formatiu de grau superior de la família professional d’informàtica i/o persones amb estudis universitaris.

El centre de formació professional Jaume Viladoms de Sabadell ha estat un dels 12 centres de tota Catalunya (Entre ells, sis universitats) escollits per la realització de formacions d’alt nivell de qualificació del sector de les TIC (Tecnologia i de la Comunicació) que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, sent l’únic centre de tot Catalunya que també imparteix formació professional inicial, que ha estat autoritzat per realitzar aquest tipus de formació.

Es tracta d’un programa pioner a tot l’Estat que, per primera vegada, inclou cursos de nivells 4 i 5, els programes formatius dels quals, han estat elaborats per 10 universitats diferents i validats i aprovats pel SOC i per l’Agència  per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya).

El nostre centre impartirà dues accions: Gestió de projectes d’implementació de CRM i Open Source Back End Web Developer.

En el curs de Gestió de projectes d’implementació de CRM es formarà als alumnes en Salesforce, el que és considerat el número 1 en CRM (Customer Relationship Management) i més utilitzat per les empreses a nivell mundial.

En el curs d’Open Source Back End Web Developer, es prepararà als alumnes per a desenvolupar aplicacions web en l’àmbit Back End amb llenguatges Open Source per treballar en el sector digital, també molt demandat per les nostres empreses.

Aquest tipus de formació situa al nostre centre com a referent per donar resposta a la falta de talent digital del territori davant l’increment de negocis de base tecnològica, que demanen perfils amb més competències digitals.  

L’autorització per impartir aquestes titulacions està emmarcada dintre de l’aposta estratègica de l’escola, iniciada ja fa molts anys, d’esdevenir un centre de Formació Professional Integral, on la Formació Professional Inicial (Cicles Formatius), la Formació per l’ocupació (aturats, reciclatge, formació per empreses, etc. ), Assessorament acadèmic, Reconeixement acadèmic de la experiència laboral, i el nou programa iniciat aquest any d’Orientació en el món  laboral, tenen una única òptica: millorar i donar una òptima formació als nostres alumnes i facilitar bons professionals  al món de l'empresa