Notícies

Seminari de Teamworking amb en Xavi Falgar, consultor en màrketing personal

El nostre cicle d’Administració i Finances es caracteritza per una metodologia d’aprenentatge amb els alumnes basada en els microprojectes, que es treballen des de les diferents matèries i que en gran mesura es relacionen també amb el projecte de f

09/11/2016 | Notícies

 

El nostre cicle d’Administració i Finances es caracteritza per una metodologia d’aprenentatge amb els alumnes basada en els microprojectes, que es treballen des de les diferents matèries i que en gran mesura es relacionen també amb el projecte de final de cicle.

Una part importantíssima del seu bon funcionament està en el treball en equip. Aquesta setmana hem assistit amb els alumnes de primer del cicle a un seminari a l’EUNCET sobre construcció d’equips. La conclusió a destacar és que la cohesió de l’equip s’aconsegueix quan els seus membres aporten generositat, humilitat, confiança, entusiasme i compromís al mateix. Cal prendre’s seriosament les coses que un fa, dedicar-se en cos i ànima a aconseguir l’objectiu marcat. Són dues de les claus que han de ser assumides en els equips de treball i, al cap i a la fi, a la vida, en general.