Notícies

UOC- FUNDACIÓ JAUME VILADOMS i COL·LEGI D'ECONOMISTES DE CATALUNYA impulsen el programa GarantiaEmprèn

26/01/2016 | Notícies

 
 
 
 
 
 
 
 
Si teniu menys de 30 anys i actualment no treballeu ni estudieu*, el programa GarantiaEmprèn us ofereix de forma completament gratuïta la formació i l'acompanyament per a posar en marxa un projecte emprenedor. Aquest programa és una iniciativa impulsada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Fundació Jaume Viladoms i el Col·legi d'Economistes de Catalunya, per posar en marxa projectes d'emprenedoria i d'autoocupació amb formació i acompanyament amb el suport d'experts. En cas de voler participar-hi, cal realitzar la inscripció trucant al 93 726 99 95 o al mail infocursos@jviladoms.cat ; el termini de presentació acaba el 25 de febrer.
 
El programa consta de dues fases:

Pla de formació en emprenedoria de 150 hores, que inclou tant formació en tecnologia i innovació com en gestió empresarial.

Tutories per als equips emprenedors que s'hagin format durant el pla de formació per a ajudar els participants a crear l'empresa, per tal d'analitzar-ne la viabilitat tècnica i econòmica, establir-ne els punts forts i febles, determinar un pla de millora i de presa de decisions i estudiar les vies per a finançar els projectes, entre altres qüestions.
S'organitzen dues edicions del programa GarantiaEmprèn, que tindran lloc a Barcelona i a Sabadell del març al juny de 2016, sense cap cost per als participants.
GarantiaEmprèn és una iniciativa impulsada per mitjà del programa de Garantia Juvenil de Catalunya, emmarcat en el Fons Social Europeu (FSE) de la Unió Europea, el qual –sota el lema «El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur»– té l'objectiu de dotar d'instruments la iniciativa d'ocupació juvenil, posar en marxa els sistemes de garantia juvenil i lluitar contra la desocupació entre les persones joves.
 
Programa de Garantia Juvenil

En cas de voler participar en el programa GarantiaEmprèn cal estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil. Per a poder ser-ne beneficiari s'han de complir els següents requisits:

● Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa, que s'estiguin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.

● Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

● Tenir entre 18 i 29 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

● Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

* Els participants en el programa GarantiaEmprèn han d’estar inscrits en el sistema de garantia juvenil complint els requisits que preveu la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficàcia.