Catàleg de Cursos

CATÀLEG DE CURSOS

 

 

              

 

Títol de Certificat de Professionalitat Itinerari Finançament Data d'inici Data finalització +informació
Anglès B1B AULA VIRTUAL Idiomes Subvencionat 100% pel Consorci 27/05/2022 15/07/2022
Gestió de Projectes d'Implementació de CRM Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 30/05/2022 26/10/2022
Tècniques d'estirament Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 31/05/2022 05/07/2022
Seguretat a internet i dispositius mòbils Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 31/05/2022 05/07/2022
Emmagatzematge, estocs i trameses AULA VIRTUAL Administració Subvencionat 100% pel Consorci 31/05/2022 30/06/2022
UF0321_ Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul- PRESENCIAL Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 01/06/2022 13/07/2022
Cultura, participació i civisme digital (ACTIC/C1). Nivell mitjà Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 03/06/2022 30/06/2022
Cultura, participació i civisme digital (ACTIC/C1). Nivell bàsic Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 07/06/2022 23/06/2022
Intermediate English Conversation Idiomes Subvencionat 100% pel Consorci 09/06/2022 14/07/2022
CP Direcció i Coordinació d'Activitats de temps lliure Educació Infantil i Juvenil (SSC565_3) Educació Subvencionat 100% pel Consorci 13/06/2022 14/10/2022
Linux LPIC1 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 14/06/2022 05/07/2022
Introducció a la Indústria 4.0 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 20/06/2022 04/07/2022
Logística integral AULA VIRTUAL Seguretat Subvencionat 100% pel Consorci 21/06/2022 21/07/2022
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 28/06/2022 30/06/2022
Educació inclusiva, educació per tothom Educació Subvencionat 100% pel Consorci 01/07/2022 22/07/2022
Educació inclusiva: DISLÈXIA Educació Subvencionat 100% pel Consorci 01/07/2022 12/07/2022
Educació inclusiva: AUTISME Educació Subvencionat 100% pel Consorci 01/07/2022 11/07/2022
Animació sociocultural Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 04/07/2022 08/07/2022
Ciberbullying: intervenció socioeducativa Educació Subvencionat 100% pel Consorci 04/07/2022 08/07/2022
Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 05/07/2022 07/07/2022
Diversitat sexual Educació Subvencionat 100% pel Consorci 11/07/2022 15/07/2022
Competències digitals bàsiques Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 07/09/2022 29/09/2022