La nostra oferta formativa

Cursos Programats

Títol de Certificat de Professionalitat Itinerari Finançament Data d'inici Data finalització +informació
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries - Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 25/06/2019 28/06/2019
Ciberbullying: intervenció socioeducatiuva- Consorci 2018/19 Educació Subvencionat 100% pel Consorci 01/07/2019 05/07/2019
Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament - Consorci 2018/2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci 01/07/2019 05/07/2019
Atenció a la diversitat: TDA- Consorci 2018/2019 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 01/07/2019 05/07/2019
Atenció a la diversitat: AUTISME- Consorci 2018-2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci 01/07/2019 05/07/2019
Atenció a la diversitat: DISLÈXIA- Consorci 2018-19 Educació Subvencionat 100% pel Consorci 01/07/2019 05/07/2019
Coeducant en el pati - Consorci 2018-2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci 01/07/2019 05/07/2019
Tècniques de venda i formació venedors- Consorci 2018/19 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 05/07/2019 23/07/2019
Contenció física i emocional: maneig de crisi d'agressivitat- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 08/07/2019 17/07/2019
Mètode globalitzat. Treball per projectes - Consorci 2018-19 Educació Subvencionat 100% pel Consorci 08/07/2019 12/07/2019
Emmagatzematge, estocs i trameses- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci 10/07/2019 19/07/2019
Nòmines i Seguretat Social (Nivell I)- Consorci 2018/2019 Administració Subvencionat 100% pel Consorci 16/09/2019 16/10/2019
Nòmines i Seguretat Social (Nivell II)- Consorci 2018/2019 Administració Subvencionat 100% pel Consorci 21/10/2019 20/11/2019
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408_1)- FOAP 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel SOC Per determinar Per determinar
Anglès B1 - FOAP 2018/19 Idiomes Subvencionat 100% pel SOC Per determinar Per determinar
Tècniques de relaxació- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Primers auxilis - Consorci 2018/2019 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Manipulació d'aliments- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Ergonomia i higiene postural- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Gestió de recursos humans- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Gamificació: aplicació a les empreses- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Psicomotricitat en l'ensenyament - Consorci 2018/2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Educació de la veu - Consorci 2018/2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Salut i exercici físic per l'esquena- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Intervenció socioeducativa en casals gent gran- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Estimulació cognitiva a persones de la tercera edat- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Condicionament físic per la tercera edat- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Aproximació a la salut mental- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Impost sobre societats (IS)- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Impost sobre el valor afegit (IVA)- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Actualització socio-laboral- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Atenció i venda en establiments comercials- Consorci 2018/19 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Màrqueting- Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Promoció i negoci a través de les xarxes socials- Consorci 2018/19 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Comerç electrònic en dispositius mòbils - Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Com el·laborar un pla de màrqueting digital- Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Canals de promoció i publicitat en els dispositius mòbils - Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Comptabilitat avançada- Consorci 2018/2019 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Actualització fiscal i comptable- Consorci 2018/2019 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Resolució de conflictes i mediació escolar- Consorci 2018/2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Serveis assistencials en salut mental- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Comptabilitat informatitzada- Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar