Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera, Anglès - Aula Virtual

 MÒDUL DE FORMACIÓ 1:
Comunicació bàsica en anglès
OBJECTIU
Formular frases bàsiques en llengua anglesa per a una comunicació eficaç amb la clientela en un comerç.
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 10 hores

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
Formulació de frases bàsiques:
• Frases positives.
• Frases negatives.
• Frases interrogatives.
• Frases comparatives i superlatives
Habilitats de gestió, personals i socials
• Desenvolupament d'habilitats de comunicació per a l'atenció a la clientela.
• Desenvolupament d'habilitats de relació interpersonal per a la confiança amb la clientela.
• Predisposició per millorar la competència lingüística en llengua anglesa.
• Actitud de seguretat davant de la comunicació amb el client en llengua anglesa.

MÒDUL DE FORMACIÓ 2:
Venda d'un producte en anglès
OBJECTIU
Aplicar tècniques de venda, tenint en compte les necessitats de la clientela i estratègia comercial de l'empresa, i utilitzant la llengua anglesa.
DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D'IMPARTICIÓ: 20 hores

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques
Aplicació de tècniques de venda utilitzant la llengua anglesa:
• Orientació al client.
• Assessorament.
• Objeccions.
• Negociació de la venda.
• Consolidació de la venda.
• Tancament de la venda.
• Queixes i reclamacions.
Habilitats de gestió, personals i socials
• Desenvolupament de les habilitats comercials i de negociació per potenciar les vendes.
• Predisposició per millorar la competència lingüística en llengua anglesa.
• Actitud de seguretat davant de la comunicació amb el client en llengua anglesa.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera, Anglès - Aula Virtual 21/10/2024 a 06/11/2024 30h. de 18:00 a 21:00
Dilluns a dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV