Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Eines Google (Aula Virtual)

Objectius:
- Utilitzar les eines de google que es poden adaptar millor a la dinàmica docent.
- Aprendre com treure el màxim profit de les diferents aplicacions en el teu lloc de treball, aportant els principis bàsics per a l'ús eficient de les aplicacions Google Gmail, Google Calendar, Google Drive,
Google Docs, Fulls de càlcul, Formularis, Presentacions, etc.
 
Continguts:
 
1. Cercador Google
 
2. Google Apps
2.1. Avantatges i beneficis per a l'empresa
2.2. Com personalitzar Google Apps
2.3. Activar Google Apps
 
3. Gmail
3.1. Serveis que ofereix Gmail per a l’empresa
 
4. Drive
4.1. Què és Google Drive?
4.2. Interfície de Google Drive
4.3. Configuració de Google Drive
 
5. Calendar
5.1. Què és Google Calendar?
5.2. Interfície de Google Calendar
5.3. Treball amb calendaris
5.4. Sincronització
 
6. Google Docs
6.1. Google Docs per a l'empresa
6.2.Grups de Google per a l'empresa
6.3. Google vídeos per a l'empresa
 
7. Sites i blogs
7.1. Google sites per a l'empresa

8. Google+

8.1. Google Hangouts

8.2. Google Maps 8.3. Youtube 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV