Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Emmagatzematge, estocs i trameses AULA VIRTUAL

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius:

-      Conèixer els principals sistemes de classificació i emmagatzematge de mercaderies, en funció de les seves característiques i nivells de rotació i estacionalitat.

-      Establir sistemes racionals d'aprovisionament des del punt de vista d'optimització econòmica i física.

-      Racionalitzar els mètodes d'entrada –emmagatzematge sortida de mercaderies, així com mantenir un inventari constant d'existències.

-       Millorar i mesurar el nivell de servei del magatzem, tant per als clients externs com interns.

-       Establir criteris per al disseny i optimització de l'espai, transport i servei de manutenció del magatzem

 

Continguts:    

1. Identificació de mercaderies.

1.1 Característiques de la mercaderia. Pes, volum, rotació i estacionalitat.

1.2 Sistema de codificació.

1.3 Fitxer mestre de mercaderies.

1.4 ABC de mercaderies.

2. Aprovisionament.

2.1 Mètodes de gestió d'estoc.

2.2 Sistemes d'informació per a la gestió.

2.3 Fitxer de proveïdors.

2.4 Fitxer de comandes. Seguiment de comandes.

2.5 Recepció de mercaderies.

3. Administració

3.1 Valoració de les existències.

3.2 Actualització de preus.

3.3 Inventaris.

3.4 Regularització de diferències.

4. Sortides de Magatzem.

4.1 Preparació de mercaderia. Sistema de petició.

4.2 Documentació. Controls.

4.3 Transport.

4.4 Nivell de servei.

5. Estructura del magatzem

5.1 Disseny i optimització de l'espai d'un magatzem.

5.2 Equips de manutenció.

6. Prevenció de riscos laborals en el magatzem

 

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Emmagatzematge, estocs i trameses AULA VIRTUAL 31/05/2022 a 30/06/2022 25h. de 18:00 a 21:00
dimarts i dijous Primer dia presencial

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV