Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Inbound and outbound marketing (Aula Virtual)

REQUISITS D’ACCÉS:

Certificat de professionalitat de nivell 3

Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Títol de Batxiller o equivalent

Títol de Grau o equivalent

Títol de Tècnic Superior (FP Grau superior) o equivalent

Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

 

OBJECTIUS GENERALS

 Aplicar tàctiques relacionades amb màrqueting digital per generar leads per a l'empresa i l'equip comercial, tant generant dinàmiques que permetin atraure el client cap a l'empresa commitjançant eines proactives dedicades a identificar clients i aconseguir converses amb ells per tal de lliurar-los als tancadors de vendes.

  

CONTINGUTS

• Anàlisi de màrqueting inbound.

• En què consisteix l'inbound màrqueting? Anàlisi.

• Classificació de les Etapes d'inbound màrqueting.

• Coneixement de Buyer persona i customer journey.

• Anàlisi de Posicionament web.

• Anàlisi de Màrqueting de continguts.

• Anàlisi de correu electrònic màrqueting.

• Desenvolupament d'eines de màrqueting inbound.

• Anàlisi de Màrqueting de permís.

• Coneixement dels Aspectes legals. RGPD.

• Capacitat pràctica: Desenvolupament d‟estratègies d‟Inbound Marketing.

• Anàlisi d'outbound màrqueting.

• Anàlisi de l'embut de vendes.

• Trobar el client ideal.

• Prospecció de clients.

• Qualificació de clients.

• Desenvolupar habilitats per parlar amb la persona adequada.

• Obtenció de leads.

• Capacitat pràctica: Desenvolupament d‟estratègies d‟Outbound Marketing.

• Desenvolupament de competències digitals.

• Diagnòstic de Coneixements i competències digitals amb Smart Digital Model.

• Contingut personalitzat de Digital Mindset i Competències digitals segons el resultat de SDM

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Inbound and outbound marketing (Aula Virtual) 06/02/2023 a 28/02/2023 30h. de 18:00 a 21:00
dilluns, dimarts i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV