Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

MF0958 Manteniment del subsistema lògic de sistemes informàtics (CP IFCT0210_2)- PRESENCIAL/AULA VIRTUAL

  MF0958_2: Manteniment del subsistema lògic de sistemes informàtics (150 hores).

● UF1351: Gestió i operativa del programari d'un sistema informàtic (90 hores).

1. El programari en el sistema informàtic.

2. Procediments per a la instal·lació de components de programari.

3. L'inventari de programari.

4. Procediments per a la instal·lació de components de programari.

5. Procediments de manteniment de programari.

 

6. Procediments d'administració.

● UF1352: Monitoratge i gestió d'incidències del programari (60 hores).

1. Tècniques de monitoratge i mesura del rendiment dels elements de programari.

2. La plataforma de gestió d'operacions

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
MF0958 Manteniment del subsistema lògic de sistemes informàtics (CP IFCT0210_2)- PRESENCIAL/AULA VIRTUAL 28/05/2021 a 09/07/2021 150h. de 15:00 a 20:00
De dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV