Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents (ADGG0508_1)

Destinataris: Persones en situació d'atur

No hi ha requisits d'accès

 

CONTINGUTS:

MF0973_1: (Transversal) Enregistrament de dades (90 hores).

 

MF0974_1: Tractament de dades, textos i documentació (150 hores).

• UF0510: Processadors de textos i presentacions d'informació bàsics (60 hores).

• UF0511: Tractament bàsic de dades i fulls de càlcul (50 hores).

• UF0512: Transmissió d'informació per mitjans convencionals i informàtics (40 hores).

 

MF0971_1: (Transversal) Reproducció i arxiu (120 hores).

• UF0513: Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic (60 hores).

• UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60 hores).

 

MP0110: Mòdul de pràctiques no laborals d'operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents (80 hores).

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents (ADGG0508_1) 18/03/2024 a 02/07/2024 440h. de 15:00 a 20:00
de dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV