Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Plans d' Igualtat (Aula Virtual)

 

Objectius:

 

Objectiu: - Formar la representació legal de treballadores i treballadors per implantar plans
d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones a les empreses. Sensibilitzar la representació legal dels
treballadors i treballadores de incorporar als convenis col·lectius mesures reals en matèria d’igualtat
d’oportunitats.

 

Continguts:

 

1. Definició de conceptes sobre la igualtat d’oportunitats entre homes i dones
2. Pla d’igualtat
d’oportunitats: com dissenyar-lo i implantar-lo
3. Exemples de plans d’igualtat i altres propostes
4. Classificació professional i ascensos
5. Assetjament en l’àmbit de l’empresa
6. Plans d’igualtat i
assetjament
7. Negociació col·lectiva i plans d’igualtat
8. Prevenció de riscos laborals i maternitat 9.
Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Plans d' Igualtat (Aula Virtual) 31/01/2023 a 21/02/2023 20h. de 18:00 a 21:00
dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV