Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Serveis assistencials en salut mental - Presencial

Destinataris: Treballadors en actiu

OBJECTIUS GENERALS

-          Inculcar la importància de l'assimilació dels conceptes claus i metodologia en salut mental.

Objectius específics

-          Preparar als participants per tractar i cuidar als pacients en les diverses fases o trastorns que puguin sofrir.

-          Aconseguir que el treballador prengui consciència de la importància de la seva funció en la rehabilitació psicosocial del malalt.

-          Descriure els principals trastorns mentals.

-          Aprendre a reconèixer, comprendre i actuar en els diferents tipus de trastorns mentals.

-          Conèixer i aplicar eines d'intervenció efectives en les persones amb trastorns mentals.

 

CONTINGUTS

1.       Marc conceptual de salut mental i generalitats

2.       Principals trastorns psíquics

3.       Trastorns de l’estat d’ànim

4.       Trastorns d’ansietat

5.       Trastorns de la personalitat

6.       Delírium, demències, trastorns amnèsics i altres trastorns cognitius

7.       Recolzament i orientació a les persones de l’entorn de la persona amb trastorn mental

8.       Normes d'actuació de l'auxiliar en salut mental i drogodependències

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Serveis assistencials en salut mental - Presencial 10/10/2023 a 25/11/2023 40h. de 18:00 a 21:00
Dilluns i dimarts

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV