Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Infermer/a i Farmacologia bàsica PRESENCIAL

Destinataris: Treballadors en actiu 

Objectiu:

- Identificar els principals bàsics de la farmacologia.
- Aprofundir en el coneixement de: farmacologia cardíaca i de la hipertensió arterial, renal, alteració dels
lípids, coagulació, dolor digestiva i respiratòria.
 
Continguts:
1. Correcta administració de medicaments.
2. Farmacodinàmica
3. Farmacocinètica
4. Farmacologia cardíaca i de la hipertensió arterial.
5. Farmacologia renal, farmacologia de les alteracions dels lípids i farmacologia de la coagulació
6. Farmacologia del dolor.
7. Farmacologia digestiva i farmacologia respiratòria.
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Infermer/a i Farmacologia bàsica PRESENCIAL 19/10/2023 a 17/11/2023 30h. de 17:45 a 20:45
Dijous i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV