Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Introducció a la ciberseguretat - Aula Virtual

OBJECTIUS

El curs ofereix de manera concisa una útil introducció al disseny de polítiques de seguretat informàtica i a la implantació pràctica de mesures tant tecnològiques com metodològiques que previndran accidents en relació a l'ús de tecnologies informàtiques, o amb les dades que amb elles es manegen, en el nostre negoci , empresa o institució.

CONTINGUTS

1. Fonaments

1.1. Fonaments de Seguretat.

1.2. Riscos.

1.3. Amenaces.

 

2. Polítiques de Seguretat Informàtica

2.1. Gestió de la ciber Seguretat.

2.2. Polítiques de Seguretat.

 2.3. Mesures de protecció.

 

 3. Seguretat física i seguretat lògica

 3.1. Dispositius tamper-proof.

 3.2. Side channel anàlisi.

 3.3. Software Defined Radio i Cognitive Radio Networks.

 3.4. Control d'accés.

 4. Accés remot

 4.1. Interconnexió remota de seus.

 4.2. Demostració pràctica de diferents xarxes privades

virtuals.

 

 5. Control d'accés a aplicacions

 5.1. Autenticació i autorització en serveis WEB.

 5.2. OAuth, OAuth2 i tokens

 

 6. Aspectes legals

 6.1. Aspectes jurídics en entorns tecnològics.

 6.2. Protecció de

dades.

 6.3. Protecció intel·lectual i Llicències

 

 

 

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV