Sortides al finalitzar un Cicle Formatiu

SORTIDES AL FINALITZAR UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Una vegada superat el Cicle Formatiu de Grau Mitjà els alumnes poden :

 • Incorporar-se al món laboral gràcies a l'especialització que reben en aquests ensenyaments.
 • Continuar estudiant:
  • Incorporant-se al Batxillerat, obtenint l'exempció d'un tant per cent d'hores en crèdits optatius i el treball de recerca.
  • Realitzar un Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • Realitzar un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

SORTIDES AL FINALITZAR UN CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Una vegada superat el Cicle Formatiu de Grau Superior els alumnes poden :

 • Incorporar-se al món laboral gràcies a l'especialització que reben en aquests ensenyaments.
 • Continuar estudiant:
  • Incorporar-se a la Universitat amb accés directe a les diplomatures universitàries que corresponguin segons l'especialitat (sempre que s'obtingui la nota mínima demanada), sense haver de fer les PAU. Els alumnes que vulguin accedir a un grau de la branca d' educació haurà de realitzar una prova d'aptitud personal (PAP).

Els cicles formatius donen unes avantatges a l'hora de continuar estudis universitaris com :

 • Afrontar la carrera amb uns coneixements pràctics que segurament no veuran a la universitat.
 • Possibilitat de convalidar crèdits universitaris (a criteri de cada Universitat).
 • Poder compaginar una carrera universitària amb una feina directament relacionada amb el què han i estan estudiant.