Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Analítica i màrqueting digital - Aula virtual

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius:

Analitzar les dades generades tant per la web com pels diferents mitjans digitals on opera lempresa per millorar la presa de decisions del departament de màrqueting digital.

 

Continguts:

Coneixements / Capacitats cognitives i pràctiques
 
• Anàlisi de competències digitals per a professionals.
• Diagnòstic de coneixements i competències digitals amb Smart Digital Model.
• Contingut personalitzat de Digital Mindset i Competències digitals segons el resultat de SDM.
• Coneixement de l‟evolució de l‟analítica web.
• Història i evolució de l‟analítica web.
• Allò que no es pot mesurar, no es pot controlar. Importància de l´analítica web.
• Què podem mesurar com a analítica web?
• Anàlisi del web Google analytics.
• Crea el teu compte a Google Analytics.
• Defineix el teu embut de conversió.
• Defineix els teus indicadors.
• Anàlisi de dades d'un comerç electrònic.
• Google tag manager.
• Capacitat pràctica: Elaboració d'un pla d'anàlisi de les dades d'un ecommerce.
• Coneixement de les mètriques necessàries per a l'anàlisi de xarxa socials.
• Social mitjana analítics.
• Per què analitzar el que passa a les xarxes socials.
• Com triar les mètriques que vols analitzar a les xarxes socials.
• Capacitat pràctica: Desenvolupament de les mètriques per analitzar en xarxa socials.
• Anàlisi de lexperiència dusuari.
• Creació d'una web que enamori els usuaris.
• Optimització de les teves taxes de conversió.
• Creació de mètriques a la teva web que indiquin l'èxit (o no) de les campanyes de màrqueting.
• Habilitats de gestió, personals i socials

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Analítica i màrqueting digital - Aula virtual a determinar 30h. de 18:00 a 21:00
Dimarts i dijous Primer dia presencial

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV